OBSAH:

 

Všeobecná časť

Číselníky systému

Sklad

Faktúry došlé vyšlé

Účtovníctvo

Hmotný a nehmotný IM

Podporné programy

Zálohovanie

Moduly