užívateľ: neprihlásený  
Admin
(c) 2002-2024
Inver Software
 
Ohlasovanie problémov pri práci s programom


Na tejto stránke sa ohlasuje chyba alebo problém s programom.

 
Firma:   *
Meno a priezvisko:   *
Email:   *
 
Program:  
Verzia:  
Meno uživateľa:  
Meno uživateľa - pracovníka, ktorý chybu nahlasuje
 
Dátum a čas vzniku chyby:  
Názov programu:  
Názov programu a číslo riadku programu, na ktorom vznikla chyba
 
Číslo riadku:  
Text chyby:  
Presný popis chyby:  
Pracovný postup:  
 Pracovný postup počas ktorého chyba vznikla s presným popisom činnosti obsluhy do okamihu vyvolania chyby
Opakovanosť chyby:  
 t.j.či sa chyba opakuje. Obsluha je povinná upresniť, či je daná chyba zopakuje pri danom postupe
Povaha chyby:  
 Povaha chyby a to či sa jedná o chybu zásadnú, znemožňujúcu používanie systému alebo o chybu minoritnú, ktorá nebráni uživaniu systému alebo funkčnosti (napr. grafická chyba)
Poznámka